HANTVERKAREN

Jakobstadsfödde Göran Haasiosalo är far till fyra vuxna barn, skicklig hantverkare och har lång erfarenhet inom renoveringsbranschen.

Görans passion är fönster, glas och fönsterbågar. Hans expertis ligger inom att restaurera gamla fönster till vackra och fullt funktionsdugliga fönster,som gör att den gamla stilen på huset bevaras.

Han har jobbat 25 år inom byggnadsbranschen, bl.a. inom hantverk såsom glas, träproduktion och husbyggnad. Hans eget intresse har lett till restaurering och renovering av flera egnahemshus för eget boende.

Göran har gått kurser inom byggnadsvård av gamla hus vid Torgare i Kronoby och dessutom renoveringskurser på Optima och fönsterrestaurering vid Billnäs byggnadsapotek.